Vår organisasjonDaglig leder

Stein Åge Sund

Produksjonsansvarlig
Eirik Sund
Ansatt siden 2005
Montør
Morten Verge Bergerengen
Ansatt siden 2006
Montør
Christian Solbakken
Ansatt siden 2015

Montør

Ove Myhre
Ansatt siden 2016