Vår organisasjonDaglig leder

Stein Åge Sund

Produksjonsansvarlig
Eirik Sund
Ansatt siden 2005
Montør
Morten Verge Bergerengen
Ansatt siden 2006


Montør Per Morgan Hedælv Ansatt siden 2018


Montør Frode Øien Ansatt siden 2018