Vår organisasjon

Daglig leder

Stein Åge Sund

Produksjonsansvarlig

Eirik Sund

Ansatt siden 2005

Montør

Morten Verge Bergerengen

Ansatt siden 2006

Montør

Morgan Hedælv (Mogge)

Ansatt siden 2018

Montør

Anders Strand Ansatt siden 2019

Montør

Tor Kenneth Hogstad Ansatt siden2019