Vår organisasjonDaglig leder

Stein Åge Sund

Produksjonsansvarlig
Eirik Sund
Ansatt siden 2005
Montør
Morten Verge Bergerengen
Ansatt siden 2006


Montør Morgan Hedælv (Mogge)Ansatt siden 2018

Montør Anders Strand Ansatt siden 2019
Montør Tor Kenneth Hogstad Ansatt siden 2019