Vår organisasjonDaglig leder

Stein Åge Sund

Produksjonsansvarlig
Eirik Sund
Ansatt siden 2005
Montør
Morten Verge Bergerengen
Ansatt siden 2006


Montør Morgan Hedælv (Mogge)Ansatt siden 2018