Flere nyheter til venste på siden

Vil utvide - med hjelp fra Backe

NABOTOMTA: På denne tomta ønsker Uno Marine Elverum AS å utvide lokalene sine. Men eieren, Hedmark fylkeskommune, vil ikke selge. Nå har næringssjefen i Elverum, Tor Backe, tatt saken.

For andre gang prøver Uno Marine Elverum AS å få kjøpt nabotomta med tanke på utbygging. Denne gangen har bedriften fått næringssjefen med på laget.

Hedmark fylkeskommune eier det drøyt 1.500 kvadratmeter store skogholtet bak Elverum videregående skoles avdeling på Grindalsmoen. Tomta grenser inn mot lysløypa og Uno Marine Elverum AS - som tid- ligere har forsøkt å få fradelt og kjøpt tomta. Da sa fylkeskommunen blankt nei.

Nå forsøker daglig leder Stein Åge Sund nok en gang å få fradelt tomta, enten for kjøp eller feste. Sund vil doble dagens produksjonslokaler, og utvide med 1.000 kvadratmeter - inn på denne tomta.

Heller påbygg enn nybygg

- Det henger sammen med at det er mer fornuftig å utvide i stedet for å bygge et helt nytt anlegg et annet sted, sier Sund.
I mars fortalte han til Østlendingen at kapasiteten i dagens lokaler blir sprengt i løpet av kort tid. Årsaken er at selskapet utover året skal produsere større båter enn de så langt har gjort. Båtene produseres for Goldfish Boat AS.

Lokalene var nye i 2007, ble utvidet med et nytt lager i fjor, men likevel ser selskapet mot Grundsetmoen og et nybygg der, hvis ikke de denne gangen får til det primære ønsket: Utbygging på naboeiendommen.

- Det er mest hensiktsmessig å stå i produksjon mens vi utvider, og ikke flytte absolutt alt til et nytt sted. Det vil kreve mye energi, som vi i stedet kan bruke til noe annet fornuftig. Å bygge ut for fem millioner kroner eller å bygge nytt for 15 til 18 millioner - det sier seg selv hva som er mest fornuftig.

- Viktig bedrift i Elverum

Stein Åge Sund hevder selskapet aldri fikk noen begrunnelse på fylkeskommunens avslag i forrige runde. Denne gangen har han bedt Tor Backe, fagsjef for næring, plan og kommunalteknikk i Elverum, om hjelp.

Næringssjefen skriver i et brev til fylkeskommunen at Uno Marine er en viktig bedrift for Elverum kommune, og at kommunen selvfølgelig ønsker å beholde virksomheten og arbeidsplassene.

«Av den grunn ønsker vi å ta opp dialogen med Hedmark fylkeskommune med tanke på å finne løsninger som sikrer bedriftens videre utvikling», skriver Tor Backe i brevet.

Håper på annet utfall

Sund håper henstillingen kan gi et annet utfall denne gang.

- Tor Backe har mer innsikt i virksomheten vår enn de som sitter og avgjør saken i fylkeskommunen. Jeg regner med at de har masse eiendommer å ta hensyn til, og at de ikke kan gå så spesifikt inn i hver enkelt sak. Det kan hende en sånn henvendelse åpner en mulighet for at de ser at det likevel er fornuftig å fradele tomta, eller at vi kan få leie den, håper Sund.

Østlendingen har i helga ikke lykkes i å få noen kommentarer til saken fra Hedmark fylkeskommune.

Avviser at han bruker press

Næringssjef Tor Backe synes det er naturlig av ham å bistå selskapet.

- Dette er en spennende bedrift, med et behov for å utvide som de ikke greier å få til der de er i dag, sier Tor Backe om sin henvendelse til Hedmark fylkeskommune på vegne av Uno Marine Elverum AS.

- De har et relativt nytt bygg. Det å måtte bygge helt på nytt enda en gang, bare fire år etter at de flyttet inn i dagens bygg, er et ganske tungt løft for en slik virksomhet. De har vokst fortere eller fått en annen produksjon inn i porteføljen sin enn de la til grunn. Derfor vil jeg prøve å hjelpe dem så langt som mulig, med iallfall å få til en dialog med fylkeskommunen. Jeg ser det som en naturlig jobb for meg å bidra slik.

- Er det en kommunal fagsjefs oppgave å legge press på en grunneier for at nabobedriften skal få kjøpe en eiendom?

- Jeg vil ikke si at jeg legger press på dem. Men vi ser at denne tomta står ubrukt, og det er jo ledig plass der. Hvis ikke fylkeskommunen selv har bruk for tomta i framtida, har de nå en god mulighet til å bidra til vekst i næringslivet i Elverum med å fradele. Men har de planer for tomta, er det jo greit. Da må vi ta det til etterretning, fastslår Backe.

Næringssjefen betrakter ellers tankene om den omtalte Mesta-tomta som interessante.

Vokser ut av lokalene

I år skal Uno Marine Elverum AS bygge sine største båter noen-sinne. Det gir sprengt produksjonskapasitet

- Til sommeren får vi en 48-foter som skal bygges her i Elverum, sier daglig leder Stein Åge Sund i Uno Marine Elverum AS på Grindalsmoen.

- Når du stiller den på tvers i bygget, er bare en meter igjen på begge sider. Da sier det seg sjøl at vi vil slite med plassmangel, fortsetter han.

Ser mot Grundsetmoen

48 fot vil si nesten 15 meter. En tilsvarende modell på 38 fot skal byggs mot jul. Det må skje samtidig som de ordinære modellene bygges. Gode tider er dermed blitt et problem for Stein Åge Sund, som ideelt sett skulle ha ønsket at bedriften var på plass i nye og større lokaler innen den tid.

- Ting tar tid, så enkelt er det, sier han, som ved juletider i 2009 fortalte at bedriften ser mot Grundsetmoen. Planen ble til fordi Uno Marine Elverum AS ikke fikk kjøpt nabotomta til dagens lokaler på Grindalsmoen - som ble utvidet i fjor som en mellomløsning. Sund har blant annet vært i kontakt med AS Elverum Kommunale Industribygg om hjelp til etableringen på Grundsetmoen.

- Jeg tror vi sliter litt med å få gjennomslag på grunn av det vi driver med. Det virker som om vi driver i en litt spesiell bransje, og det gjør vi jo.

Redd for å bli flaskehals

Uno Marine Elverum AS kan se tilbake på en 2010-omsetning på oppimot fire millioner kroner. Resultatet endte på rundt en halv million kroner, oppgir Sund. Han mener dette er bra, om enn lavere enn i toppåret 2007 - før finanskrisen slo til.

- Vi har vist at vi har livets rett, og har heldigvis klart oss bra gjennom finanskrisen. Nå er vi redd for å bli en flaskehals for Goldfish Boat AS.

Det er dette selskapet Uno Marine Elverum AS bygger båter for. Hvis ikke kapasiteten i Elverum kan økes, frykter Sund at hele produksjonen kan bli flyttet fra Elverum på sikt. Håpet er at deleier Pål Sollie, som også eier 95 prosent av aksjene i Goldfish Boat AS, fortsatt ønsker at driften i Elverum skal fortsette.

Kunne vært ferdig i høst

Dagens stab teller sju personer, og alle jobber nå fullt.

- Slik det ser ut nå vil vi ha behov for to-tre mann til. Men det nytter ikke å få inn flere folk når de ikke får gjort jobben fordi det blir for trangt.

Sund har følgende forklaring på at bedriften ikke for lengst har slått til med byggeplanene på Grundsetmoen:

- Jeg hadde lyst til å satse da alt lå nede under finanskrisen, og regnet med å få tak i arbeidskraft til bedre priser. Hvis vi hadde fått det til, kunne vi kanskje vært ferdig til å flytte inn til høsten. Men vi holdt litt igjen med tanke på at det ikke var velvilje til å få finansiert det hele. Vi hadde heller ikke gedigne overskudd å slå i bordet med, sier Stein Åge Sund.

Denne båten skal bygges hos Uno Marine I Elverum fra 2013 sesongen. Plasskrevende og vi sliter.....